AVISOS/CONVOCATORIAS    
       
         
    AVISOS    
           
    01/01/2020 Sen avisos.    
         
    CONVOCATORIAS    
         
         
    [07/02/2020] >> PROVISIÓN DE 2 PRAZAS DE PERSOAL PARA O GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (PERSOAL LABORAL TEMPORAL)    
         
         
    25/02/2020 LISTA PROVISIONAL de aspirantes admitidos e excluídos e publicación do prazo para os efectos de reclamacións.    
         
    07/02/2020 BASES da convocatoria.