AVISOS/CONVOCATORIAS    
       
         
    AVISOS    
         
    21/02/2018 Posta en servizo das redes municipais de abastecemento nos lugares de A TORRE e BOAVENTURA.    
         
    CONVOCATORIAS    
         
         
    [13/11/2018] >> Proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de TÉCNICO DE XESTIÓN DE SECRETARIA DO CONCELLO DE BRIÓN mediante o sistema de concurso-oposición    
         
         
    10/12/2018 LISTA PROVISIONAL de admitidos e excluídos.    
           
    13/11/2018 BASES da convocatoria.    
           
    13/11/2018 ANEXO II. Modelo de instancia.    
         
         
    [08/06/2018] >> CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 3 conductores (oficial III) e 5 peóns de obras (oficial IV) - Exercicio económico 2018    
         
         
    03/07/2018 ACTA DE SELECCIÓN DE PERSOAL. Resultado da ENTREVISTA PERSOAL e proposicón de candidatos para a CONTRATACIÓN.    
         
    21/06/2018 ACTA DA SELECCIÓN DE PERSOAL e CONVOCATORIA DAS ENTREVISTAS PERSOAIS o vindeiro luns día 2 de xullo ás 9:30h. (peons de obras) e 13:00h. (conductores) na Casa do Concello.    
         
    08/06/2018 BASES da convocatoria.    
         
         
    [08/06/2018] >> Formación dunha lista de agarda para a contratación de persoal laboral temporal dun/a EDUCADOR/A INFANTIL    
         
         
    09/07/2018 Acta de VALORACIÓN DE MÉRITOS aportados polas persoas candidatas e CONVOCATORIA para a realización do SUPOSTO PRÁCTICO.    
         
    06/07/2018 LISTA DEFINITIVA de admitidos e excluídos e CONVOCATORIA DOS MEMBROS DO TRIBUNAL.    
         
    02/07/2018 LISTA PROVISIONAL de admitidos e excluídos.    
         
    08/06/2018 BASES da convocatoria.    
         
         
    [05/06/2018] >> CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 6 peóns de obras e limpeza viaria (oficial IV) - Plan de integración laboral da Deputación Provincial de A Coruña, anualidade 2018    
         
         
    25/06/2018 CORRECCIÓN da ACTA DA SELECCIÓN DE PERSOAL e NOVA PROPOSICIÓN de candidatos para a CONTRATACIÓN.    
         
    22/06/2018 ACTA DA SELECCIÓN DE PERSOAL. Resultado FASE B DA ENTREVISTA e proposición de candidatos para a CONTRATACIÓN.    
         
    19/06/2018 ACTA DA SELECCIÓN DE PERSOAL e CONVOCATORIA DA ENTREVISTA PERSOAL o vindeiro venres día 22 de xuño ás 9:00h. na Casa do Concello.    
         
    05/06/2018 BASES da convocatoria.    
         
         
    [14/03/2018] >> SELECCIÓN ARQUITECTO/A INTERINO    
         
         
    10/04/2018 ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, PUNTUACIÓNS DOS ASPIRANTES admitidos e PROPOSIÓN DE NOMEAMENTO do aspirante que acadou maior puntuación.    
         
    06/04/2018 LISTA DEFINITIVA de admitidos e excluidos e COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL.    
         
    02/04/2018 LISTA PROVISIONAL de admitidos e excluidos.    
         
    14/03/2018 BASES da convocatoria.