AVISOS/CONVOCATORIAS    
       
         
    AVISOS    
           
    21/12/2020 MODIFICACIÓN PUNTUAL DO P.X.O.M DE BRIÓN: Documento de modificación aprobado inicialmente polo Pleno do Concello de Brión en sesión do 16 de decembro de 2020.    
           
    11/11/2020 PLAN DE ACCIÓN POLO CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACES): O Concello de Brión, coa sua adhesión o Pacto das alcaldias polo clima, comprometeresa a reducir os gases de efecto invernadoiro polo menos un 40% ata 2030 e a elaborar o documento PACES. Compre destacar que a elaboración do documento PACES foi subvencionado o abeiro das axudas convocadas pola Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, destinadas a entidades locais asinantes do Pacto das Alcaldias para o clima e a Enerxía Sostible. Operación cofinanciada pola Unión Europea, a traves do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

   
         
    CONVOCATORIAS    
         
         
    [25/02/2021] >> CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL [4 peóns de obras (Grupo V) e 3 albaneis (Grupo V), durante 8 meses]: PEL - CONCELLOS REACTIVA 2021; PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE A CONTRATACIÓN DE PERSOAL EN RISCO DE EXCLUSIÓN PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE MENOS DE 20.000 HABITANTES DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA    
         
         
    25/02/2021 BASES da convocatoria.