titulo de benvida
ORDENANZA NON FISCAIS NÚMERO
B.O.P.
DATA DE PUBLICACIÓN
NO B.O.P.
DESCARGA
Regulamento interno do servizo de xantar a domicilio B.O.P. Nº 274 27/11/2008 PDF
linea
Regulamento interno de axuda no fogar B.O.P. Nº 071 28/03/2008 PDF
[modificado] B.O.P. Nº 204 17/09/2009 PDF
[modificado] B.O.P. Nº 076 26/04/2010 PDF
linea
Regulamento interno da escola infantil municipal B.O.P. Nº 174 30/07/2004 PDF
[modificado] B.O.P. Nº 258 08/11/2008 PDF
[modificado] B.O.P. Nº 179 13/08/2009 PDF
[modificado] B.O.P. Nº 093 18/05/2012 PDF
linea
Ordenanza municipal de posesión e custodia de animais B.O.P. Nº 050 01/03/2003 PDF
linea
Regulamento de organización e funcionamento da Escola Municipal de Música Magariños B.O.P. Nº 055 24/03/2010 PDF
linea
Ordenanza Xeral sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial B.O.P. Nº 151 10/08/2010 PDF
[modificado] B.O.P. Nº 073 21/04/2010 PDF
linea
Ordenanza reguladora do rexistro municipal de Soares e outras edificacións que cómpre rehabilitar no Concello de Brión B.O.P. Nº 150 09/08/2010 PDF
linea
Regulamento de funcionamento do programa de actividades extraescolares deportivas e culturais B.O.P. Nº 149 06/08/2010 PDF
linea
Regulamento do programa de prevención e inserción social B.O.P. Nº 149 06/08/2010 PDF
linea
Regulamento de réxime interno da piscina cuberta municipal B.O.P. Nº 155 16/08/2011 PDF
[modificado] B.O.P. Nº 069 12/04/2012 PDF
linea
Regulamento do programa de axudas ao transporte B.O.P. Nº 93 18/05/2012 PDF
linea
Regulamento dos ficheiros de datos de caracter persoal B.O.P. Nº 188 30/09/2010 PDF
[modificado] B.O.P. Nº 153 13/08/2012 PDF
linea
Regulamento interno de acción voluntaria B.O.P. Nº 153 13/08/2012 PDF
linea
Regulamento dos procedementos de intervención administrativa nas actividades e servizos suxeitos a comunicación previa, declaración responsable e licenza de apertura B.O.P. Nº 032 15/02/2013 PDF
[derogado] B.O.P. Nº 076 23/04/2014 PDF
linea
Regulamento de utilización das instalacións deportivas do Concello de Brión B.O.P. Nº 252 31/10/2008 PDF
linea
Regulamento Orgánico B.O.P. Nº 057 11/03/2009 PDF
[modificado] B.O.P. Nº 152 11/08/2011 PDF
linea
Ordenanza reguladora da Administración Electrónica Municipal B.O.P. Nº 076 23/04/2014 PDF
linea