titulo de benvida
ASOCIACIÓNS CULTURAIS

Asociación xuvenil Denociña
Data de alta: 04/12/2001

Asociación xuvenil cultural carballeira
Data de alta: 10/03/2003

Asociación cultural San Ramón do Tremo
Data de alta: 17/02/2006

Asociación cultural "Moendo Vivo"
Data de alta: 10/05/2006

Asociación de emigrantes retornados da Mahía
Data de alta: 07/11/2006

 
ASOCIACIÓNS DE FESTAS

Asociación para a organización das festas de San Fins de Brión
Data de alta: 10/05/2006

Asociación de amigos das festas do Ánxeles
Data de alta: 15/02/2007

Comisión de festas Pedra Viada
Data de alta: 22/02/2016

 
ASOCIACIÓNS DE MULLERES

Asociación de mulleres Xuntanza
Data de alta: 13/05/2004

Mulleres en igualdade de Brión
Data de alta: 22/07/2008

 
ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS

Asociación Torres de Altamira
Data de alta: 04/12/2001

Asociación de veciños Campanas de Bastavales
Data de alta: 04/12/2001

Asociación de veciños Alqueidón
Data de alta: 01/09/2005

Asociación de Veciños de Ons
Data de alta: 21/10/2008

Asociación socio-cultural e de veciños San Miguel de Boullón
Data de alta: 20/12/2011

 
ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS

Asociación cultural e deportiva de Ons Pedra do Moucho
Data de alta: 07/11/2006

Asociación fútbol clube Brión
Data de alta: 29/02/2008

Club deportivo veteranos de fútlbol Brión
Data de alta: 12/05/2008

Sociedade deportiva Santa Minia Brión
Data de alta: 18/07/2008

Asociación deportiva club ciclista Os Esfola Arrós
Data de alta: 29/04/2009

Asociación cultural, medioambiental e deportiva "O esquio no piñeiro"
Data de alta: 23/12/2009

Bastavales unión deportiva
Data de alta: 04/06/2010

Sociedade Deportiva Brión
Data de alta: 05/08/2014

Os Ánxeles veteranos
Data de alta: 07/08/2014

Brión Dental club de fútbol
Data de alta: 22/08/2014

Brión Futsal
Data de alta: 02/09/2014

Sociedade deportiva Luaña
Data de alta: 25/09/2014

AXM Tennis Team
Data de alta: 31/03/2017

Club de patinaxe artística Brión
Data de alta: 03/07/2017

Club deportivo Torres de Altamira
Data de alta: 03/08/2017

 
ASOCIACIÓNS EDUCATIVAS

Asociación de pais de alumnos do colexio comarcal M. Pedrouzos
Data de alta: 04/12/2001

A.P.A Rosalía de Castro da escola infantil Os Ánxeles
Data de alta: 04/12/2001

Asociación escola das artes
Data de alta: 02/03/2001

Asociación de Nais e Pais Andaravía
Data de alta: 01/12/2006

Asociación de nais e pais de alumnos Pedra Viada do IES-Esparís
Data de alta: 27/01/2009

Devagar escola de tempo libre
Data de alta: 10/03/2010

 
ASOCIACIÓNS HUMANITARIAS

Caritas parroquial de Santa María dos Ánxeles
Data de alta: 08/02/2011

 
 

En cumprimento da Lei 15/199 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, non podemos suministrar formas de contacto coas diferentes asociacións. Os datos que se poden visualizar nesta web son os que están recollidos no Libro de Rexistro de Asociacións do Concello de Brión, se ben non podemos certificar que todas elas estean desenvolvendo a súa actividade a día de. Para altas/baixas e modificación de datos de calquera delas, poden poñerse en contacto co propio concello a través das canles habituais.