titulo de benvida
Policía Local do Concello de Brión

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO:
De Luns a Venres - 8:00 a 14.30 h.
Carballeira de Santa Minia, 2 Baixo Dereita - Pedrouzos
Teléfono: 981 89 34 74 / Fax.: 981 88 74 31
E-mail: policialocal@briondixital.org

PERSOAL:
Oficial
1 Policias

SERVIZOS DA POLICÍA LOCAL:
Protexer ás autoridades da corporación local e vixiancia ou custodia dos seus edificios e instalacións.
Ordear, señalizar e dirixir o tráfico do Concello, de acordo co establecido nas normas de circulación.
Instruir atestados por accidente de circulación dentro do concello.
Policía Administrativa, no relativo a Ordenanzas, Bandos e demais disposicións dentro do ámbito da súa competencia.
Participar nas funcións de Policía Xudicial, na forma establecida no artículo 29.2 desta Lei.
Prestación de auxilio, nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade pública, participando, na forma prevista nas Leis, na execución dos plans de Protección Civil.
Executar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos delictivos no marco de colaboración establecido na Xunta de Seguridade.
Vixiar os espazos públicos e colaborar coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e coa Policía das Comunidades. Autónomas na protección das manifestacións e o mantemento da orde en grandes concentracións humandas, cando sexan requeridas para elo.
Cooperar na resolución dos confictos privados cando sexan requeridos para elo.