titulo de benvida
Casa do Concello

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NO INVERNO
De luns a Venres - 8:00 a 15:00

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NO VERÁN (do 15 de xuño ao 15 de setembro)
De luns a Venres - 8:30 a 14:30

ENDEREZO POSTAL
Avda. de Santa Minia, nº 46
15865 - Brión
Tel.: 981 50 99 10
Fax.: 981 50 99 78
e-mail: ssociaisbrion@briondixital.org

PERSOAL
2 Traballadoras Sociais
Auxiliar administrativo
Técnico en Intervención Familiar

SERVIZOS DO CENTRO SOCIAL POLIVALENTE
información e orientación
axuda a domicilio
educación familiar
drogodependencias
apoio psicoterapéutico
atención a retornados
terceira idade
muller
discapacitados
aula de educación permanente
escola infantil municipal
aloxamento alternativo
cursos de formación