ALTAMIRA Nº 98 ANO XXXI
Resumen
2016
--------------------------------------

Nº 98 NOVEMBRO DE 2016
Un ano mais, Brión honrou a Santa Minia
NADAL: Adianto do Programa de Nadal, con maxia, títeres, música e obradoiros de conciliación familiar.
Entrevista: Mª del Carmen Rey Túñez e José Castro Baños, os últimos carteiros “made in” Brión.