Neste trámite, "convocatoria de persoal", poderase presentar a solicitude para participar nun proceso de selección de persoal do Concello.

A persoa interesada en participar no proceso de selección de persoal do Concello e que cumpra os requisitos especificados nas bases da convocatoria.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

Solicitude.

Documentación solicitada nas bases da convocatoria.

Xustificante de pago da taxa segundo a ordenanza vixente.

Nome: Convocatoria de persoal.
Unidade tramitadora: Secretaría.
Inicio do procedemento: A instancia de parte.
Tipo de interesado: Persoa física.
Órgano de resolución: Alcaldía.
Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.
Prazo de execución: 6 meses.
Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.
Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal nº 6.
Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite) y presencial.