O procedemento de "Reclamacións, Queixas e Suxestións" ten por obxecto articular o dereito dos veciños a formular suxestións, expor queixas ou presentar reclamacións ante o Concello.
Calquera persoa física ou xurídica que desexe presentar unha suxestión, queixa ou reclamación.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 

 
  • Reclamacións, queixas e suxestións.
  • Variable en función do documento anexado polo interesado. Anexo libre; admítese calquera documentación que reforce a reclamación, queixa ou suxestión presentada.

Nome: Reclamacións, queixas e suxestións.

Unidade tramitadora: Alcaldía.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite) y Presencial.