ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DA ESCOLA INFANTIL - CURSO 2022 / 2023