27-06-2022
     
Centro Social Polivalente

VACACIÓNS PARA MAIORES * IMSERSO *

Poderán participar:

A) Persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requisitos:
• Persoas de 65 anos ou máis
• Todos os pensionistas de xubilación
• Pensionistas de viudedade con 55 anos cumpridos
• Outros pensionistas con 60 anos cumpridos
• Perceptores de prestacións ou subsidios de desemprego con 60 anos cumpridos
• Os cónxuxes de calquera idade e fillos con discapacidade igual ou superior ao 45 %

B) Españois residentes no estranxeiro sempre que reúnan os requisitos esixidos no apartado A).

C) Españois de orixe emigrantes que retornasen a España, sempre que sexan pensionistas dos sistemas públicos de Seguridade Social do país ou países aos que emigrasen.

Destinos:

• Zona Costeira Peninsular
• Zona Costeira Insular
• Turismo de Interior:
          • Circuítos Culturais
          • Turismo de Natureza
          • Viaxes a Capitais de Provincia
          • Viaxes a Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla

Documentación necesaria:

• Carné de Identidade
• Cartilla da Seguridade Social
• Xustificante da pensión

Solicitudes:

• Preferiblemente a través da sede electrónica do Imserso (www.imserso.es)
• Ou, no Centro Social Polivalente (Avda. Santa Minia, 46), con cita previa no 981 50 99 10
• Desde o 27 de XUÑO ata o 19 de XULLO (ambos incluídos)

Tipo de Actividad
Fecha Fin
2022-07-19
Documentos