22-12-2023
     
De 8:00 a 15:00h.
Pavillón Polideportivo Municipal

CONCILIA NADAL 23-24

CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA PARTICIPANTES:
- Obrigatorio: Ter entre 3 e 12 anos de idade, e ter autonomía.
- Obrigatorio: Ter o empadroamento no Concello de Brión.
- Prioridade: a admisión daqueles casos nos que as nais, pais, titores/as legais, ou persoas acolledoras, manifesten non ter posibilidade de conciliar nesas datas.

PRAZAS: 40

DATAS: 22, 26, 27, 28, 29 de decembro do 2023 e 2, 3, 4, 5 de xaneiro do 2024

HORARIO: de 8:00h a 15:00h (posibilidade de comezar ás 7:30h. no caso de que as familias o requiran na inscrición por motivos de conciliación)

LUGAR: Pavillón Polideportivo Municipal de Brión

PREZO: 25€/persoa (con posibilidade de bonificación)

INSCRICION: Inscrición ata o 1 de decembro. As solicitudes formularanse a través do modelo ANEXO 1 situado ao pé desta publicación, tendoo que presentar no Rexistro Xeral do Concello, a través da sede electrónica, ou por calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

INFORMACIÓN: 981 50 99 10 (Bea)

Tipo de Actividad
Fecha Fin
2024-01-05