Grupo de Gobierno

COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CONSEJEROS: 13

PSdeG - PSOE: 8

Partido Popular: 3

Bloque Nacionalista Galego: 2

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Pablo Lago Sanmartín (Voceiro Titular) (PSdeG-PSOE)

María Rosa Romero Fariña (PSdeG-PSOE)

Carlos Noya Pereira (PSdeG-PSOE)

Maria Guarina Rey Vázquez (PSdeG-PSOE)

José Luis Sampedro Bouzas (PSdeG-PSOE)

Yolanda Bouzas Alfonsín (PSdeG-PSOE)

Sandy Marie Cebral Gómez (Voceira Suplente) (PSdeG-PSOE)

María Carmen Touceda Freire (PSdeG-PSOE)

María Fariña Bellón (Voceira Titular) (PP)

Waldo Carballo García (Voceiro Suplente) (PP)

Natalia Fariña García (PP)

Frutuoso (Tito) Souto Castiñeira (Voceiro Titular) (BNG)

Xosé Luis Penas Corral (Voceiro Suplente) (BNG)

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Pablo Lago Sanmartín (Alcalde) (PSdeG-PSOE)

Carlos Noya Pereira (1º Tenente de Alcalde) (PSdeG-PSOE)

Sandy Marie Cebral Gómez (2º Tenente de Alcalde) (PSdeG-PSOE)

María Rosa Romero Fariña (3º Tenente de Alcalde) (PSdeG-PSOE)

José Luis Sampedro Bouzas (4º Tenente de Alcaldeđ (PSdeG-PSOE)

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS

Pablo Lago Sanmartín (Presidente) (PSdeG-PSOE)

José Luis Sampedro Bouzas (PSdeG-PSOE)

María Carmen Touceda Freire (PSdeG-PSOE)

María Guarina Rey Vázquez (PSdeG-PSOE)

Natalia Fariña García (P.P.)

Xosé Luis Penas Corral (B.N.G.)

SUPLENTES

Sandy Marie Cebral Gómez (PSdeG-PSOE)

Carlos Noya Pereira (PSdeG-PSOE)

María Fariña Bellón (P.P.)

Fructuoso (Tito) Souto Castiñeira (B.N.G.)

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS

Pablo Lago Sanmartín (Presidente) (PSdeG-PSOE)

José Luis Sampedro Bouzas (PSdeG-PSOE)

María Guarina Rey Vázquez (PSdeG-PSOE)

Carlos Noya Pereira (PSdeG-PSOE)

Natalia Fariña García (PP)

Fructuoso (Tito) Souto Castiñeira (BNG)

 

SUPLENTES

Sandy Marie Cebral Gómez (PSdeG-PSOE)

Maria Carmen Touceda Freire (PSdeG-PSOE)

María Fariña Bellón (PP)

Xosé Luis Penas Corral (BNG)

REPRESENTANTES EN LA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS SERRA DO BARBANZA

ASAMBLEA

Pablo Lago Sanmartín (PSdeG-PSOE)

Carlos Noya Pereira (PSdeG-PSOE)

María Fariña Bellón (PP)

Fructuoso (Tito) Souto Catiñeira (BNG)

 

XUNTA DA MANCOMUNIDADE

Pablo Lago Sanmartín (PSdeG-PSOE)

Carlos Noya Pereira (PSdeG-PSOE)

REPRESENTANTE EN LA MANCOMUNIDADE DE SANTIAGO

Pablo Lago Sanmartín (PSdeG-PSOE)

REPRESENTANTES EN EL CONSORCIO GALEGO DE SERVIZO DE IGUALDADE E BENESTAR

Pablo Lago Sanmartín (Titular) (PSdeG-PSOE)

Maria Rosa Romero Fariña (Suplente) (PSdeG-PSOE)

REPRESENTANTE EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DEL IES DE BRIÓN, CEIP DE PEDROUZOS, ESCOLA DE OS ÁNXELES Y ESCOLA DE BASTAVALES

Sandy Marie Cebral Gómez (PSdeG-PSOE)

REPRESENTANTE FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

Yolanda Bouzas Alfonsín  (PSdeG-PSOE) (Representante de carácter político)

María Victoria Varela Rodríguez

Traballadora Social (Representante de carácter técnico)

GDR 19 ASOCIACIÓN TERRAS DE COMPOSTELA

Pablo Lago Sanmartín (Titular) (PSdeG-PSOE)

María Guarina Rey Vázquez (Suplente) (PSdeG-PSOE)

DELEGACIONES GENÉRICAS
  1. Política Social, Servizos Sociais, Igualdade e Maiores: María Rosa Romero Fariña (PSdeG-PSOE)
  2. Medio Rural e Obras Públicas: Carlos Noya Pereira  (PSdeG-PSOE)
  3. Seguridade Cidadá, Policía Municipal, Protección Civil, Alumeado, Auga, Sinalización e Festas: José Luis Sampedro Bouzas  (PSdeG-PSOE)
  4. Turismo e Patrimonio: Yolanda Bouzas Alfonsín  (PSdeG-PSOE)
  5. Biblioteca, Cultura, Deportes, Actividades Extraescolares e Música: Sandy Marie Cebral Gómez  (PSdeG-PSOE)
  6. Novas Tecnoloxías, Promoción Económica, Emprego, e Asociación Terras de Compostela: María Guarina Rey Vázquez  (PSdeG-PSOE)
  7. Recollida de Lixo, Limpeza Pública, Relacións entre Concellerías e Mobilidade: María Carmen Touceda Freire.  (PSdeG-PSOE)