Grupo de Gobierno

COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CONCEJALES/AS: 13

PSdeG - PSOE: 6

Partido Popular: 4

Bloque Nacionalista Galego: 3

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Pablo Lago Sanmartín (PSdeG-PSOE)
Sandy Marie Cebral Gómez (PSdeG-PSOE)
Carlos Noya Pereira (PSdeG-PSOE)
María Guarina Rey Vázquez (PSdeG-PSOE)
José Antonio Vidal González (PSdeG-PSOE)
María Rosa Romero Fariña (PSdeG-PSOE)
María Fariña Bellón (PP)
Waldo Carballo García (PP)
Yolanda Rico Rodríguez (PP)
Adrián García García (PP)
Xosé Luis Penas Corral (BNG)
Teresa Avelina (Teri) Andrade Carrillo (BNG)
Frutuoso (Tito) Souto Castiñeira (BNG)

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS
REPRESENTANTES EN LA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS SERRA DO BARBANZA
REPRESENTANTE EN LA MANCOMUNIDADE DE SANTIAGO
REPRESENTANTES EN EL CONSORCIO GALEGO DE SERVIZO DE IGUALDADE E BENESTAR
REPRESENTANTE EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DEL IES DE BRIÓN, CEIP DE PEDROUZOS, ESCOLA DE OS ÁNXELES Y ESCOLA DE BASTAVALES
REPRESENTANTE FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
GDR 19 ASOCIACIÓN TERRAS DE COMPOSTELA
DELEGACIONES GENÉRICAS