Grupo de Goberno

COMPOSICIÓN DO GOBERNO MUNICIPAL

CONCELLEIROS: 13

PSdeG - PSOE: 6

Partido Popular: 4

Bloque Nacionalista Galego: 3

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Pablo Lago Sanmartín (PSdeG-PSOE)
Sandy Marie Cebral Gómez (PSdeG-PSOE)
Carlos Noya Pereira (PSdeG-PSOE)
María Guarina Rey Vázquez (PSdeG-PSOE)
José Antonio Vidal González (PSdeG-PSOE)
María Rosa Romero Fariña (PSdeG-PSOE)
María Fariña Bellón (PP)
Waldo Carballo García (PP)
Yolanda Rico Rodríguez (PP)
Adrián García García (PP)
Xosé Luis Penas Corral (BNG)
Teresa Avelina (Teri) Andrade Carrillo (BNG)
Frutuoso (Tito) Souto Castiñeira (BNG)

XUNTA DE GOBERNO LOCAL
COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVIZOS
REPRESENTANTES NA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS SERRA DO BARBANZA
REPRESENTANTE NA MANCOMUNIDADE DE SANTIAGO
REPRESENTANTES NO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZO DE IGUALDADE E BENESTAR
REPRESENTANTE NOS CONSELLOS ESCOLARES DO IES DE BRIÓN, CEIP DE PEDROUZOS, ESCOLA DE OS ÁNXELES E ESCOLA DE BASTAVALES
REPRESENTANTE FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
GDR 19 ASOCIACIÓN TERRAS DE COMPOSTELA
DELEGACIÓNS XENÉRICAS