ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DA ESCOLA INFANTIL - CURSO 2021/22