20-07-2023
     
De 9:30 a 14:30H
Casa da Cultura

ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS 2023-2024

O Concello de Brion ven de publicar a súa oferta de actividades culturais e deportivas para o curso 2023-2024. A programación pode consultarse nos anexos situados ao pé desta publicación.

Inscricións: Do 24 de xullo ao 18 de agosto, presentando o formulario de inscripción cuberto por rexistro telemático, presencial ou a través de calquera outro rexistro ao que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de procedemento administrativo común nas AAPP.

No caso de querer solicitar a inscrición en mais dunha actividade cubrirase un so formulario de inscrición.

Inicio das actividades: 2 de Outubro

Mais información: Casa da Cultura, tfno. 981 50 99 08 (de 9:30 a 14:30h.) ou ben enviar un correo electrónico ao enderezo actividadesbrion@gmail.com

Tipo de Actividad