ALTAMIRA Nº 1 ANO I
Resumen
1985
--------------------------------------

Nº 1 NOVEMBRO DE 1985
Editorial
Entrevista: Esther [Presidenta da Asociación de Pais]
Galicia vota o seu futuro
Agrupación de Minusválidos
Noticieiro
Os nosos cruceiros
Grupo de traballo forestal
Pasatempos
Biografía de Pedro Muñiz