ALTAMIRA Nº 111 ANO XXXVII
Resumen
2022
--------------------------------------

Nº 111 SETEMBRO 2022

A Santa Minia volve sen restricións

Romaría de Santa Minia, un espectáculo de luz e son como principal novidade.

Entrevista: Bernardo Adeva Andany, catedrático de física Atómica e Nuclear da Universidade de Santiago.