ALTAMIRA Nº 2 ANO I
Resumen
1986
--------------------------------------

Nº 1 FEBREIRO DE 1986
Editorial
Entrevista: Xosé García Ferreira
Servizos sociais
Presuposto de 1986
Noticieiro
Viaxe a Madrid
Reflexión sobre iste ano
Pili Vega
Pasatempos
Biografía: Luis Tobio