ALTAMIRA Nº 94 ANO XXIX
Resumen
2015
--------------------------------------

Nº 94 ABRIL DE 2015
Multitudinaria exposición de Juan Moreno Badía
Turismo, patrimonio prohibe a colocacion de carteis sobre o patromonio relixiosos de Brion
Entrevista: José Sampedro Lois e José Sampedro Gandarela. Pai e fillo adicados á gandeiría