ALTAMIRA Nº 95 ANO XXX
Resumen
2015
--------------------------------------

Nº 95 AGOSTO DE 2015
Dez anos de encontros coa Arte
Santa Minia, avance do programa festivo para a Romaría que se celebra os días 25, 26 e 27 de Setembro
Entrevista: José Antonio Caneda Vidal, o novo director do Instituto de Brión