Revista Altamira

A revista Altamira é unha publicación informativa, integramente en galego, que edita trimestralmente o Concello de Brion. A revista, de distribución gratuíta entre a veciñanza, veu a luz no ano 1985 e publicouse practicamente ininterrompidamente ata o día de hoxe. Durante este tempo mantivo o mesmo esquema temático, adicando especial atención as novidades informativa do noso concello, a incorporación de un reportaxe monotemático de actualidade e unha entrevista a algunha persoa relevante de Brión.

Dende o ano 2006 a revista Altamira tamén ten a súa versión on-line que podes consultar nesta páxina.