Urbanismo

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

De Luns a Venres - 9:00 a 14:00 h.

ENDEREZO POSTAL:

Praza do Concello, Nº 1 - 15865 - Pedrouzos
Teléfono: 981 887 006 - Fax: 981 887 431
E-mail: urbanismo@briondixital.org

PERSOAL
 • Arquitecto
 • Auxiliar de Urbanismo
SERVIZOS DO URBANISMO
 • Solicitudes de licenzas de obra
 • Solicitudes de apertura de establecementos
 • Urbanismo
 • Mantemento de vías e obras
 • Mantemento de instalacións
 • Mantemento de parques e xardíns
 • Limpeza urbana
 • Limpeza de edificios

PXOM

Documentos e gráficos en formato PDF do Plan Xeral Urbanístico de Brión. Para elo precisa Adobe Acrobat. Se non dispón de dito programa poderá baixalo da Web de Adobe gratuítamente.
Dado que algúns dos arquivos son dun tamaño grande (> 1MB) poden tardar certo tempo en visionarse.

Textos da normativa urbanística.
 1. Normativa urbanística
 2. Normativa urbanística: Planos das áreas de reparto
 3. Memoria xustificativa
 4. Estudio económico financeiro
 5. Catálogo de arqueoloxía
Planos de ordenación
 1. Plano de sistemas xerais[1_SX].
 2. Núcleos rurais: Bastavales (S. Xulian)[1_SX]. (A Telleira, Chave de Carballo, Chave da Ponte (leste), Beca, Xinzo.)
 3. Núcleos rurais: Bastavales (S. Salvador)[2_15_25]. (Reboredo, Grande, Baliño, Vilas, A Iglesia, Bastavaliños, Soigrexa, Bemil, Casaldoeiro, Osebe, Coruxido, Romarís, Caxusa, O Outeiro, Fontao, Chave da Ponte (oeste), Ralo, Vidaloíso, Barbenzo).
 4. Núcleos rurais: Os Ánxeles, Bastavales (S. Xulián), Bastavales (S. Salvador)[2_85]. (Lago (leste), Buio, Piñeiro, Souto, Gosende, Sanín, Guisande, Perros, Estrar, O Cabo, O Outeiro, Vilanova, O Rial, Reboredo Pequeno, Vilas (norte), Gándara, Cirro).
 5. Núcleos rurais: Brión-Os Ánxeles[2_75]. (Torre (leste), A Igrexa, Quintáns (leste), Cabreiros, Boimil, Aguiar, Brans de Arriba, Brans de Abaixo, O Enxo, Liñares (leste), Adoufe, Guitiande).
 6. Núcleos rurais: Bastavales (S. Xulián)[2_14]. Saíme de Abaixo (suroeste), Rubial).
 7. Núcleos rurais: Luaña, Boullón, Os Ánxeles, Bastavales (S. Xulián)[2_84]. (Pedreira, A Igrexa, Tembra, Cantelar, Gundín, Lago (oeste), Cabanas, Gontade, Saíme de Arriba, Saíme de Abaixo).
 8. Núcleos rurais: Brión[2_74]. (Boaventura (sur), Trasouteiro, Rial, Brión de Arriba, Brión de Abaixo, Guldrís, Gronzo, O Casal, Quintáns (oeste), Liñares (oeste).
 9. Núcleos rurais: Ons-Brión[2_54_64]. (Ons (leste), Boaventura (norte), Torre (oeste).
 10. Núcleos rurais: Luaña[2_83_13]. (Nináns (sur), Amanecida, Mato, A Igrexa, Tourís, Moldes, Vioxo de Arriba, Vioxo de Abaixo).
 11. Núcleos rurais: Viceso-Luaña[2_73]. (Mourentáns (sur), Ombre (sur), A Igrexa, Esparís, Pousada, Vilar, Espiñeiros, Vexo, Cristimil, Nináns (norte).
 12. Núcleos rurais: Ons-Viceso[2_53_63]. (Salaño Pequeno, Salaño Grande, Pazos, A Igrexa, Fonte Paredes, Ons (oeste), Forxán, Ombre (norte), Mourentáns (norte).
 13. Núcleos rurais: Cornanda-Luaña[2_82_12]. (A Graña (sur), Busto de Frades, Cornanda, Alfonsín, Goiáns, Ardións).
 14. Núcleos rurais: Cornanda[2_72]. (Vilariño, A Graña (norte).
 15. Núcleos rurais: Cornanda[2_71_81].
 16. Núcleos urbanos: Bastavales[4_2].
 17. Núcleos urbanos: Bastavales[4_1].
 18. Núcleos urbanos: Pedrouzos-Os Ánxeles[3_4].
 19. Núcleos urbanos: Pedrouzos-Os Ánxeles[3_3].
 20. Núcleos urbanos: Pedrouzos-Os Ánxeles[3_2].
 21. Núcleos urbanos: Pedrouzos-Os Ánxeles[3_1].