ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS 2022 / 2023

O Concello de Brion ven de publicar a súa oferta de actividades culturais e deportivas para o curso 2022-2023. A programación pode consultarse nos anexos situaos ao pé desta publicación.

Renovacións: Son AUTOMÁTICAS. Aquelas persoas que NON desexen continuar nalgunha actividades na que estaban inscritas deben enviar o formulario de baixa cuberto a actividadesbrion@gmail.com antes do 15 de xullo.

Novas Inscricións: Enviando o formulario de inscrición cuberto a actividadesbrion@gmail.com dende o 18 ao 31 de xullo. No caso de querer solicitar a inscrición en mais dunha actividade cubrirase un so formulario de inscrición.

Inicio das actividades: 3 de Outubro

Mais información: Casa da Cultura, tfno. 981 50 99 08 (mañás)