BASES REGULADORAS PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN POSTO DE: AXENTE DE IGUALDADE.