EXPROPIACIÓN PARA IMPOSICIÓN DE SERVIDUMES DE PASO, SOBRE BENS E DEREITOS AFECTADOS POR INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS (Expediente: IN407A 2010/2268-1 EXPROPIACIÓNS)