LABORES DE XESTIÓN DE BIOMASA NAS LIÑAS DE UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDADE S.A.

En cumprimento da Lei 7/2012 de Montes de Galicia, e conforme ao indicado na súa disposición final primeira, pola que se modifica a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, comunicámoslle as instalacións sobre as cales UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. pretende levar a cabo actuacións de xestión de biomasa neste Concello.

Documentos