10-05-2022
     

CURSOS FORMACIÓN PARA MULLERES

Emprego e emprendemento na Rede
- Técnicas de busca de Emprego (20h.)
- Procesos de selección (10h.)
- Competencias persoais

Presenciais
- Competencias dixitais (3h.)
- Entrevista de traballo (3h.)
- Elaboración de CV e carta presentación (3h.)
- Linkedin (3h.)
- Motivación ao emprendemento (3h.)
- Educacion financieira (3h.)

INFO:
Para mulleres de 18 a 65 anos
Mínimo 8 e máximo 12 prazas
Cota gratuíta

Faranse no momento en que haxa 8 persoas inscritas
Admisión por orde de inscrición. Terán preferencia as persoas empadroadas no Concello de Brión.

Tipo de Actividad