O procedemento de "devolución de aval" permite a recuperación de avais depositados no concello. O interesado poderá solicitar a devolución dun aval o garantía da que é titular.

Calquera persoa física ou xurídica titular dun aval que desexe solicitar a súa devolución.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.
 

Solicitude de devolución de aval.

Dependento do tipo de devolución requirirase unha documentación específica.

Nome: Devolución de aval.
Unidade tramitadora: Intervención.
Inicio do procedemento: A instancia de parte.
Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.
Órgano de resolución: Alcaldía.
Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.
Prazo de execución: 3 meses.
Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.
Taxas/impostos: Non aplica.
Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite) y Presencial.