Folla de Taxas Municipais

PAGO PRESENCIAL DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS

INSTRUCCIÓNS

  1. Cubrir todos os datos que se piden no formulario situado máis abaixo.
  2. Premer no botón (ENVIAR) para xerar o documento pdf oficial no que se recollen os datos que vostede indicou.
  3. Imprimir tres copias da folla de taxas cubertas e dirixirse á súa entidade bancaria ou as oficinas municipais para liquidar a taxa. As copias deben entregarse da seguinte maneira:
    • COPIA 1, PARA A PERSOA INTERESADA. Esta copia queda na súa propiedade a modo de xustificante.
    • COPIA 2, PARA O CONCELLO. Esta copia debe ser entregada ou remitida ao concello ou, de ser o caso, ao departamento do que dependa a taxa.
    • COPIA 3, PARA A ENTIDADE BANCARIA. No caso de liquidar a taxa nunha oficina bancaria, esta quedará con esta copia como xustificante. No caso de pagar presencialmente nas oficinas municipais non será necesaria.