-  Carballeira de Santa Minia (Brión)
Unha feira con produto labrego, artesanía e segunda man.
 -  Centro Comercial de Montebalado
A asociación Darredor presenta o Mercado Daquí Darredor