APP Turismo

APP Turismo

O obxectivo desta aplicación e converterse nunha ferramenta para a promoción turística do Concello de Brión, que permita as persoas usuarias atopar toda a información sobre os principais atractivos turísticos que existen dentro do territorio municipal, permitindo a localización xeográfica e a visualización en imaxes dos mesmos en dispositivos móbiles dun xeito atractivo e sinxelo.

ARQUITECTURA ARQUEOLÓXICA
ARQUITECTURA CIVIL
ARQUITECTURA MILITAR
ARQUITECTURA RELIXIOSA
PATRIMONIO CULTURAL
PATRIMONIO NATURAL
ONDE COMER E ONDE DURMIR
QUE FACER
QUE VER
SERVIZOS

Dentro de cada categoría aparecen diferentes puntos de interese que podemos seleccionar para acceder aos contidos de xeito doado. Poderemos visualizar fotografías, situalos no mapa e incluso obter indicacións sobre como poder chegar a eles.

Dispoñible na APP STORE

Dispoñible na PLAY STORE