ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DA ESCOLA INFANTIL - CURSO 2023/2024

De seguido, publicamos as listaxes de persoas admitidas e non admitidas na adxudicación de prazas da Escola Infantil Municipal para o curso 2023 / 2024