ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DA ESCOLA INFANTIL - CURSO 2023/2024