Teléfonos de Contacto

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Carballeira de Santa Minia, nº 5 - Baixo. 15865 - Brión
Tel.: 981 50 99 69
Fax.: 981 50 99 69

CASA DA CULTURA

Carballeira de Santa Minia, nº 5. 15865 - Brión
Tel.: 981 50 99 08
Fax.: 981 50 99 69

OFICINAS XERAIS

Praza do Concello, nº 1. 15865 - Brión
Tel.: 981 88 70 06
Fax.: 981 88 74 31

C.E.I.P. PEDROUZOS

Rúa Paseo de Pedrouzos, nº 5. 15865 - Brión
Tel.: 881 866 078
Fax.: 881 866 086

CENTRO DE SAÚDE

Rúa das Pedriñas, nº 3. 15865 - Brión
Tel. Liña 1: 981 88 77 01
Tel. Liña 2: 981 88 77 02
Cita Previa: 902 077 333

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE

Avda. de Santa Minia, nº 46. 15865 - Brión
Tel.: 981 50 99 10
Fax.: 981 50 99 78

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Urbanización Agro Novo, nº 125. 15280 - Os Ánxeles
Tel.: 981 88 77 42

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Avda. de Santa Minia, nº 70. 15865 - Brión
Tel.: 981 50 99 03

GARDA CIVIL

Rúa das Pedriñas, nº 5. 15865 - Brión
Tel.: 981 88 70 11

I.E.S. BRIÓN

Rúa Paseo de Pedrouzos, nº 2. 15865 - Brión
Tel.: 981 88 18 17
Tel.: 981 88 58 99

OFICINA DE URBANISMO

Praza do Concello, nº 1. 15865 - Brión
Tel.: 981 88 70 06
Fax.: 981 88 74 31

PISCINA CUBERTA MUNICIPAL

Lamiño, s/n. 15865 - Brión
Tel.: 981 88 73 46

POLICÍA LOCAL

Carballeira de Santa Minia, nº 2 - Baixo Esquerda. 15865 - Brión
Tel.: 981 89 34 74
Fax.: 981 88 74 31

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Lamiño, s/n. 15865 - Brión
Tel.: 981 88 76 53

SERVIZO DE AUGAS

Urbanización Agro Novo, nº 126 - Baixo
15280 - Os Ánxeles
Tel.: 981 88 78 51

SERVIZO DE EMERXENCIAS BRIÓN

Lamiño, s/n. 15865 - Brión
Tel.: 629 87 15 42
Fax.: 981 88 75 23

URXENCIAS

Tel.: 061

PERMISOS DE QUEIMA

Tel.: 902 11 20 00

XULGADO DE PAZ

Rúa das Pedrinas, nº 5. 15865 - Brión
Tel.: 981 88 72 71

PLANTA DE LOUSAME

A Poza, Servia. 15214 - Lousame
Tel.: 981 19 12 40