ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DA ESCOLA INFANTIL · CURSO 2024/2025