P.I.C.

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NO INVERNO

De Luns a Venres - 7:45 a 15:15 h.

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NO VERÁN

De Luns a Venres - 8:30 a 14:30 h.

ENDEREZO POSTAL:

Praza do Concello, Nº 1 - Pedrouzos
Teléfono: 981 887 006 - Fax: 981 887 431
E-mail: concello@concellodebrion.org

ENTIDADES AUTORIZADAS PARA A RPESTACIÓN DO SERVIZO

As corporacións locais e as demais administracións públicas, así como os entes e organismos delas dependentes.

SERVIZOS QUE OFRECE O PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL
  • Servizo de consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  • Servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo aos inmobles da súa titularidade.
  • Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.