Policia Local

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

De Luns a Venres - 9:00 a 14.00 h.

ENDEREZO POSTAL:

Carballeira de Santa Minia, 2 Baixo Dereita - Pedrouzos
Teléfono: 981 89 34 74 / Fax.: 981 88 74 31
E-mail: policialocal@briondixital.org

PERSOAL
 • Oficial
 • 2 Policias
SERVIZOS DA POLICÍA LOCAL
 • Protexer ás autoridades da corporación local e vixiancia ou custodia dos seus edificios e instalacións.
 • Ordear, señalizar e dirixir o tráfico do Concello, de acordo co establecido nas normas de circulación.
 • Instruir atestados por accidente de circulación dentro do concello.
 • Policía Administrativa, no relativo a Ordenanzas, Bandos e demais disposicións dentro do ámbito da súa competencia.
 • Participar nas funcións de Policía Xudicial, na forma establecida no artículo 29.2 desta Lei.
 • Prestación de auxilio, nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade pública, participando, na forma prevista nas Leis, na execución dos plans de Protección Civil.
 • Executar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos delictivos no marco de colaboración establecido na Xunta de Seguridade.
 • Vixiar os espazos públicos e colaborar coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e coa Policía das Comunidades. Autónomas na protección das manifestacións e o mantemento da orde en grandes concentracións humandas, cando sexan requeridas para elo.
 • Cooperar na resolución dos confictos privados cando sexan requeridos para elo.