ALTAMIRA Nº 100 ANO XXXI
Resumen
2017
--------------------------------------

Nº 100 XULLO DE 2017
XII edición dos Encontros coa Arte: creación e convivencia artística
CULTURA: Resumo das actividades culturais que se celebraron no concello durante os pasados meses.
ESPECIAL Nº 100: Os “pais” da Revista Municipal Altamira repasan polo miúdo os 100 números de vida desta publicación.