14-12-2021
     
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE

TERMALISMO SOCIAL 2022

Convócanse prazas de balnearios para o ano 2022

BENEFICIARIOS
- Todos os pensionistas de xubilación e incapacidade permanente
- Pensionistas de viudedade con 55 anos cumpridos
- Outros pensionistas ou perceptores de prestacións ou subsidio s de desemprego, con 60 anos cumpridos
- Ser asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social español, con sesenta e cinco anos cumpridos
- Os cónxuxes de calquera idade

DATAS DE SOLICITUDE
Prazas febreiro a agosto de 2022: ata o 31 de decembro de 2021
Prazas setembro a decembro de 2022: ata o 15 de maio de 2022

SOLICITUDES
Centro Social Polivalente - Avda. Santa Minia, 46 Brión

Tipo de Actividad
Fecha Fin
2022-05-15
Documentos
termalismo_22.pdf (192.91 KB)