ALTAMIRA Nº 0 ANO I
Resumen
1985
--------------------------------------

Nº 0 AGOSTO DE 1985
Editorial
Entrevista: Xosé Luis García García
Presuposto Municipal
Colexio de Brión
Noticieiro
O Campo
Explotacións Forestais
O paro na Amaía
Saneamento do Gando