20-06-2022
     
CASA DA CULTURA

Actividades de Conciliación verán 2022

Conciliación Brión 2022: En igualdade e sen violencia.

Quincenas

Do 20 de xuño ao 9 de setembro de 8 a 15 horas para rapaces/as de 3 a 12 anos (os/as de 3 anos teñen que ser autónomos/as)

Cota segundo a renda familiar.

Prazas: 60 por quenda (preferencia as rendas máis baixas)

Preinscrición: Ata o 30 de maio (despois só se hai prazas libres)

Deberáse enviar xunto coa folla de inscrición:
- Modelo de autorizacións e declaracións cuberto e asinado
- Informe de saúde
- Última declaración da renda
- Vida laboral nai e pai actualizadas
- Certificado/declaración horario de traballo asinado
- DNI nai e pai (se nono entregaron en actividades anteriores de concilia)
- DNI nena/o (se nono entregaron en actividades anteriores de concilia)
- Tarxeta sanitaria neno/a (se nono entregaron en actividades anteriores de concilia)

Tl: 981 50 99 08 / actividadesbrion@gmail.com

Só persoas empadroadas no Concello de Brión. Conciliación para persoas traballadoras con fillos pequenos. Preferencia persoas con rendas máis baixas.

Tipo de Actividad
Fecha Fin
2022-09-09