Gavias Content Builder - Tramite_ Certificado urbanístico

O procedemento “certificado urbanístico” regula a concesión de calquera certificado oficial da área territorial municipal relativa ao réxime aplicable a unha facenda urbana parcela ou lote. En particular:
 

  • Certificados de aproveitamento urbano.
  • Certificados para rexistrar propiedades no Rexistro de Inmobles.
  • Outros certificados (por exemplo: de correspondencia de numeración, de existencia de licenza, de inventario de bens municipais, etc.)
Calquera persoa física ou xurídica que pretenda obter un certificado de urbanismo.
Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.
  • Solicitude de certificado urbanístico.
  • Plano de localización. Plano do inmoble/parcela/edificio obxecto de tales informacións.
  • Xustificante de pago da taxa segundo a ordenanza vixente.

Nome: Certificado urbanístico.
Unidade tramitadora: Urbanismo.
Inicio do procedemento: A instancia de parte.
Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.
Órgano de resolución: Alcaldía.
Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.
Prazo de execución: 3 meses.
Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.
Taxas/Impostos: Consultar la ordenanza fiscal del apartado de normativa.
Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite) y Presencial.