01-07-2024
     
De 9:00 A 14:00h.
Centro Social Polivalente

VACACIÓNS PARA MAIORES IMSERSO 2024-2025

BENEFICIARIOS:
A) Persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requisitos:
    - Persoas de 65 anos ou máis
    - Todos os pensionistas de xubilación
    - Pensionistas de viudedade con 55 anos cumpridos
    - Outros pensionistas con 60 anos cumpridos
    - Perceptores de prestacións ou subsidios de desemprego con 60 anos cumpridos
    - Os cónxuxes de calquera idade e fillos con discapacidade igual ou superior ao 45%
B) Españois residentes no estranxeiro sempre que reúnan os requisitos esixidos no apartado A)
C) Españois de orixe emigrantes que retornasen a España, sempre que sexan pensionistas dos sistemas públicos de Seguridade Social do país ou países aos que emigrasen

DESTINOS:
* Zona Costeira Peninsular
* Zona Costeira Insular
* Turismo de Escapada:
    - Circuítos Culturais
    - Turismo de Natureza
    - Viaxes a Capitais de Provincia
    - Viaxes a Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla

SOLICITUDES:
- Preferiblemente a través da sede electrónica do Imserso (www.imserso.es)
- Ou, no Centro Social Polivalente (Avd. Santa Minia, 46), cita previa no 981 50 99 10
- Desde o 1 de xullo ata o 22 de xullo de 2024

Tipo de Actividad
Fecha Fin
2024-07-22
Documentos
Imserso_24.pdf (87.86 KB)