PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN POLO SISTEMA DE CONSURSO-OPOSICIÓN