PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN POLO SISTEMA DE CONSURSO-OPOSICIÓN

Prazas de traballo vacantes no cadro de persoal funcionario do Concello de Brión relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal que se convocan polo sistema de concurso-oposición ao abeiro do previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro.