CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL EXERCICIO ECONÓMICO 2021

CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL [3 albaneis (grupo V), 7 peóns de obras (grupo V), 1 tractorista (grupo V), 3 condutores (grupo V)]: EXERCICIO ECONÓMICO 2021