SANEAMENTO EN CHAVE DE PONTE

Saneamento
Axuntase plano de situación das obras e vivendas afectadas.

Infórmase á veciñanza da Aldea de Chave de Ponte que se está a executar o proxecto de mantemento e mellora do saneamento en dita aldea. Calquera veciño ou veciña afectado que o desexe pode solicitar neste momento o enganche á rede de saneamento. A solicitude, previo pago das taxas correspondentes, pode facerse por escrito a través do rexistro nas Oficinas Municipais ou telematicamente na sede electrónica.