-  Casa da Cultura
Por quincenas dende o 23 de Xuño a 10 de Setembro / de 8 a 15h.