29-12-2022
     
Centro Social Polivalente

VACACIÓNS PARA MAIORES DO IMSERSO

Está aberto o prazo para a inscrición no programa de vacacións para maiores do IMSERSO:

BENEFICIARIOS:

A) Persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requirimentos:

 • Persoas de 65 anos ou máis
 • Todos os pensionistas de xubilación
 • Pensionistas de viuvez con 55 anos cumpridos
 • Outros pensionistas  con 60 anos cumpridos
 • Perceptores de prestacións ou subsidios de desemprego  con 60 anos cumpridos
 • Os cónxuxes de calquera idade e fillos con discapacidade igual ou  superior ao 45 %

B) Españois residentes no estranxeiro sempre que reúnan os requirimentos esixidos no apartado A)

C) Españois de orixe emigrantes que retornasen a España, sempre que sexan pensionistas dos sistemas públicos de Seguridade Social do país ou países aos que emigrasen     

DESTINOS:

 • Zona Costeira Peninsular
 • Zona Costeira Insular
 • Turismo de Interior:
          - Circuítos Culturais
          - Turismo de Natureza
          - Viaxes a Capitais de Provincia
          - Viaxes a Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla

SOLICITUDES:

 • Preferiblemente a través da sede electrónica do Imserso (www.imserso.es)
 • Ou, no Centro Social Polivalente (Avda. Santa Minia, 46), con cita previa no 981 50 99 10
 • Dende o  13 de decembro de 2022 ata o 1 de maio de 2023
Fecha Fin
2023-05-01
Documentos