ENQUISA INFORME SEGUIMENTO PACES Á VECIÑANZA DE BRIÓN

O Pacto das Alcaldías é a maior iniciativa urbana do mundo en materia de clima e enerxía no que as autoridades locais comprométense a reducir as emisións un 40% ata o ano 2030,  mellorar a eficiencia enerxética, utilizar fontes de enerxía renovable  e desenvolver accións para mitigar o cambio climático.

No ano 2020 o seu Concello elaborou o Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible (PACES) como folla de ruta para alcanzar os obxectivos do Pacto das Alcaldías. Agora estase a realizar o Informe de seguimento para ver a súa evolución. Por este motivo, pedimos a colaboración da veciñanza para recoller información cunhas breves preguntas.

GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN

Para cubrir a enquisa pinchar: https://forms.gle/r7mJD6KTKYtpYNh98