01-08-2022
     
Cabana de Bergantiños

Campamento Infantil Brión 2022

Duas quendas:
- Do 1 ao 10 agosto, de 8 a 10 anos
- Do 12 ao 21 agosto, 11 e 12 anos

Lugar: Cabana de Bergantiños
Cota: 150€ (2º irmá/n 50% desconto)

Prazas: mímima 15 e máximo 20. En caso de superar o número á selección será por sorteo.

Inscrición: Ata o 30 de maio en actividadesbrion@gmail.com

Deberáse enviar xunto coa folla de inscrición:
- Modelo de autorizacións e declaracións cuberto e asinado
- Informe de saúde
- Última declaración da renda
- Vida laboral nai e pai actualizadas
- Certificado/declaración horario de traballo asinado
- DNI nai e pai (se nono entregaron en actividades anteriores de concilia)
- DNI nena/o (se nono entregaron en actividades anteriores de concilia)
- Tarxeta sanitaria neno/a (se nono entregaron en actividades anteriores de concilia)

Info: 981 50 99 08

Preferencia persoas empadroadas no Concello de Brión.

Tipo de Actividad
Fecha Fin
2022-08-21